Zasoby naturalne powinny być zużywane w taki sposób, by czerpanie natychmiastowych korzyści nie
pociągało za sobą negatywnych skutków dla istot
żywych, ludzi i zwierząt, dziś i jutro

papież Benedykt XVI

wtorek, 11 marca 2008


Taki poranek mnie dziś zastał - czy ktoś rozpozna głosy tych ptaków?
Posted by Picasa