Zasoby naturalne powinny być zużywane w taki sposób, by czerpanie natychmiastowych korzyści nie
pociągało za sobą negatywnych skutków dla istot
żywych, ludzi i zwierząt, dziś i jutro

papież Benedykt XVI

środa, 27 sierpnia 2008

Kaczuchy nad wątokiem

Kolejny rowerowy patrol. Nic rewelacyjnego nie zaszło, ale idąc wzdłuż brzegów Wątoku od ulicy Tuchowskiej aż do kładki w ciągu ul. Rzecznej, napotkaliśmy dwa duże stada kaczek, obydwa liczące około 20 osobników, a te tu ustawiły się jak na wystawce.

Posted by Picasa

Brak komentarzy: